Mytvägen 17, Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar (MSL 118 §)

12.07.2017 11:29

Kategori: Kungörelse

Fira Oy har den 3.7.2017 inlämnat en anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Anmälan gäller pålningsarbetet på fastigheter 257-486-1-478 ja 257-486-1-477 på addressen Mytvägen 17. Arbetet utförs vardagar under tiden 4.9.-28.9.2017 klockan 7.00-18.00.

Anmälan finns framlagda 24.7.-7.8.2017 i servicekontoret i kommunhuset i Kyrkslätt, Ervastvägen 2. Anmälan finns också till påseende i elektronisk form 10.7.2017-7.8.2017: www.julkipano.fi

De vars rätt eller fördel saken gäller, kan framställa anmärkningar. Anmärkningar ska framföras skriftligen och riktas till miljöinspektören i Kyrkslätts kommun och lämnas in senast 7.8.2017 på adressen Kyrkslätts kommun, miljöinspektören, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post till kirjaamo@kirkkonummi.fi eller via www.julkipano.fi

 

Kyrkslätt 6.7.2017
KYRKSLÄTTS KOMMUN
Miljöinspektör

Ansökans uppgifter