Muterat coronavirus påträffat i Kyrkslätt

21.01.2021 12:30

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

I Kyrkslätt har man denna vecka fått vetskap om två misstankar om muterat coronavirus. Den mer exakta typen får man veta om två veckor i laboratorieundersökningar. Åtminstone till det andra fallet anknyter flera fortsatta smittspridningar i våra närkommuner. Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar följer läget och smittkedjorna.

- De nya, muterade coronavirusen smittar av sig betydligt effektivare än de tidigare virusformerna. Därför spelar medborgarnas agerande en ännu viktigare roll än tidigare i förebyggande av smittor, säger ledande överläkare Kaija Hannula. Rekommendationen är nu att man håller säkerhetsavstånd på minst två meter på offentliga platser och i praktiken använder munskydd överallt där det finns andra människor. Dessutom är det ytterst viktigt att gå på test vid minsta symtom som tyder på corona.

Coronavaccinationerna framskrider i Kyrkslätt

I Kyrkslätt har man vaccinerat de boende såväl i de egna som i de privata vårdhemmen för de äldre.  I fråga om personalen har man i huvudsak vaccinerat dem som i första hand ska vaccineras enligt vaccinationsordningen. Under de närmaste veckorna ger vi dessa grupper förstärkningsvaccinationer. Vi framskrider till vaccinering av befolkningen enligt tillgång till vaccin och meddelar separat när tidsbeställningen för vaccination öppnas.

Massexponeringar i en skola och garnisonen

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om att en person i en skola i Kyrkslätt har konstaterats ha COVID-19-smitta. Exponeringen har skett 18.1.2021 och sammanlagt 34 personer har exponerats. Eleverna och deras vårdnadshavare har informerats om situationen och karantänen via Wilma. Dessutom har rektorn informerat skolans personal och föräldrar i ett allmänt meddelande.

Dessutom har Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar fått vetskap om en massexponering för coronaviruset bland stampersonalen i Obbnäs garnison. Exponeringen har skett 18.1.2021 och sammanlagt tio personer har exponerats. Garnisonen har gett de exponerade personerna anvisningar för karantän och test. Enheten för smittsamma sjukdomar och garnisonen följer läget i samarbete.

Majakkalogo