Musikinstitut

Kyrkslätts musikinstitut ger undervisning för barn och unga enligt den fördjupade lärokursen inom den grundläggande konstundervisningen.

Kyrkslätts musikinstitut är en tvåspråkig musikläroinrättning, som ger musikvisning enligt den fördjupade lärokursen i musik inom den grundläggande konstundervisningen i Kyrkslätt och Sjundeå. Undervisningen skapar goda förutsättningar för ett livslångt musikutövande och ger goda färdigheter för yrkesstudier i musik.

Musikinstitutet tar in nya elever på våren. Den exakta tidtabellen varierar årligen.

Eleverna väljs till musikfostran på småbarnsstadiet (musiklekskola, musikövning, och instrumentövning) och den öppna avdelningen i anmälningsordning.

Mer information: www.kyrkslatt.fi/musikinstitutet

Medborgare, Barn och barnfamiljer, De unga
Kultur - Fritt bildningsarbete och konstfostran
läroinrättningar inom konstbranschen / musikläroinrättningar

Satu Ylönen

040 8312742
satu.ylonen@kirkkonummi.fi

Rektor för fri bildning och grundläggande konstundervisning