Munhälsovårdens telefonservice förnyas

23.11.2021 08:58

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Munhälsovårdens telefonservice förnyas från och med 30.11.2021. Syftet med förnyelsen är att förbättra servicen. I fortsättningen kan vi bättre beakta hur brådskande ärendet är och rusningstopparna.

Numret till den centraliserade tidsbeställningen till munhälsovården är oförändrad tfn 09 2968 3269.

Från och med 30.11.2021 kan kunden i samband med samtalet välja vad samtalet gäller (till exempel tidsbokning i brådskande eller icke-brådskande fall eller ombokning). Vi ringer tillbaka till kunderna i prioritetsordning.