Munhälsovårdens jour

De som behöver akut tandvård och första hjälpen under tjänstetid (må-to kl. 8.00 - 15.30 och fr kl. 8.00 - 15) vårdas på den egna kommunens tandklinik. Tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet tfn (09) 2968 3269.

Kvällar, veckoslut och söckenhelger ges brådskande munhälsovård på Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12, Helsingfors. Det rekommenderas att man reserverar tid för den brådskande vården, tfn (09) 310 49999. Tidsbeställningen är öppen vardagar kl. 14 - 21 och under veckoslut och söckenhelger kl. 8 - 21.

Nattjouren för munsjukdomar kl. 21.00 - 8.00 finns i Tölö sjukhus, Tölögatan 40, Helsingfors. Nattjouren arbetar i enlighet med medicinsk skyndsamhetsprincip. Patienten bör ringa Tölös olycksfallsstation för att höra sig för om vårdbehovet, tfn 040 621 5699.

Brådskande munhälsovård under tjänstetid

(09) 2968 3269

Brådskande munhälsovård kvällar, veckoslut och söckenhelger

Haartmanska sjukhuset

(09) 310 49999

Munhälsovårdens nattjour

Tölö sjukhus

040 621 5699