Munhälsovårdens jour

De som behöver akut tandvård och första hjälpen under tjänstetid (må-to kl. 8.00 - 15.30 och fr kl. 8.00 - 15) vårdas på den egna kommunens tandklinik. Tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet tfn (09) 2968 3269.

Kvällar, veckoslut och söckenhelger ges brådskande munhälsovård på Parksjukhusets samjour, Stenbäcksgatan 11, Helsingfors. Det rekommenderas att man reserverar tid för den brådskande vården, tfn (09) 471 71110. Tidsbeställningen är öppen vardagar kl. 14 - 21 och under veckoslut och söckenhelger kl. 8 - 21.

Nattjouren för munsjukdomar kl. 21.00 - 8.00 finns i Tölö sjukhus, Tölögatan 40, Helsingfors. Nattjouren arbetar i enlighet med medicinsk skyndsamhetsprincip. Patienten bör ringa Jourhjälpen för att höra sig för om vårdbehovet, tfn 116 117

Brådskande munhälsovård under tjänstetid

(09) 2968 3269

Brådskande munhälsovård kvällar, veckoslut och söckenhelger

Parksjukhuset

(09) 471 71110

Munhälsovårdens nattjour

116 117