Munhälsovårdens elektroniska tidsbokning fungerar inte

01.12.2017 14:45

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Munhälsovårdens elektroniska tidsbokningssystem fungerar tillsvidare inte fr.o.m. 28.11.2017.

Vi beklagar de olägenheter som detta förorsakar våra kunder.

hammas