Munhälsovården informerar

13.06.2018 12:02

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Munhälsovårdens personal deltar i utbildning 14.6.2018, varmed det ordnas jour endast i tandkliniken i Kyrkslätts social- och hälsovårdscentral. Tider till första hjälpen ges samma dag och alla tidsbeställningar sker via den centraliserade tidsbeställningen.