Munhälsovården ansluter sig till det nationella patientdataarkivet (KanTa) 28.11.2017.

23.11.2017 12:33

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Munhälsovården ansluter sig till det nationella patientdataarkivet (KanTa) 28.11.2017.

Därför uppdaterar man munhälsovårdens patientdatasystem från må 27.11.2017 kl. 13.00 till tisdagskväll 28.11.2017. Därmed fungerar endast första hjälpen och brådskande vård som vanligt under dagen i fråga.

Ibruktagandet av det nya systemet förorsakar i början också långsamhet i den normala verksamheten.             

Vi beklagar de olägenheter för kunderna som detta eventuellt förorsakar.