Munhälsovård för vuxna

Vi erbjuder dig mångsidiga tjänster inom förebyggande vård och primärvård för vuxna på basis av individuell bedömning av vård. Du kan söka dig till oss genom att ringa till vår tidsbeställning. Friska vuxna vårdar vi gärna i den nya Mer på en gång-modellen. Även premedicinerings eller anestesivård är möjlig. Man kan också anlita tjänsterna inom enheten för specialiserad tandvård för huvudstadsregionen (SEHYK) och specialtandvården för vilka man behöver hälsocentraltandläkarens remiss.