Munhälsovård för barn och unga

Våra erfarna yrkespersoner som är insatta i mun- och tandvården för barn och unga stöder och hjälper dig med att ta hand om ditt barns goda tand- och munhälsa. I vården tar vi ditt barn individuellt i beaktande och strävar efter att barnet känner att tandvårdsbesöken är trevliga och trygga. Som barnets förälder är du alltid välkommen med till ditt barns tandvårdsbesök.

Vi bedömer behovet av tandgranskningar och vård alltid individuellt. I tandgranskningar bedömer vi utöver det eventuella behovet av plomber också bl.a. utvecklingen av barnets bett samt det eventuella behovet av tandreglering. Vi ger råd och handleder också i egenvård av mun och tänder och kommer med dig överens om gemensamma mål.

Om ditt barn har behov av tandreglering och han eller hon är väldigt ung eller har stark rädsla för tandvård, kan vi vid behov använda även premedicinering eller anestesi.

Första vårdbesöket i 18 månaders ålder
Barn i 2–6 års ålder
Skolelever och studerande (7-17-åringar)