Mottagningsverksamheten meddelar

28.09.2018 11:57

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

28.9.2018 Hälsostation i Masala stänger kl. 11 på grund av personalens utvecklingseftermiddag. Jouren vid hälsostationen i centrum är öppen kl. 8-20.

28.9.2018 Hälsostation i Veikkola stänger kl. 11 på grund av personalens utvecklingseftermiddag. Jouren vid hälsostationen i centrum är öppen kl. 8-20.

Kukka