Mottagningsverksamheten meddelar

21.05.2018 13:24

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

25.5.2018 Hälsostationerna i Veikkola och Masaby stänger kl. 11 på grund av personalens utvecklingseftermiddag. Jouren vid hälsostationen i centrum är öppen kl. 8-20.

Kukka