Mottagningsverksamheten meddelar

28.08.2017 07:11

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Renoveringen av jourens observationsutrymme inleds måndag 28.8.2017.

Vi har gjort rumsarrangemang så att verksamheten fungerar under renoveringen.

Renoveringen pågår ungefär 3 veckor.

Vi beklagar störningarna som renoveringen medför.