Mottagningen i Masaby hälsostation är stängd 19.8.2022

19.08.2022 08:45

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Vård- och omsorgsväsendet

Masaby hälsostation är stängd hela dagen 19.8 med anledning av personalens utvecklingsdag. Akutmottagningen i hälsocentralen i centrum är öppen kl. 8–20.

Fyr logo