Motionsutrymmen och användningsturer

Du hittar olika bassänger och salar i simhallen. I den här bifogade filen finns närmare beskrivningar av våra utrymmen.

Det är hålligång ibland i hallen, så du kan kolla användningsturerna i pdf-filen för varje motionsutrymme och välja den bästa tidpunkten för ditt besök.

Du kan höra dig för simhallens motionsutrymmen och användningsturer hos simövervakningen, tfn 040 126 9415 eller uimahalli@kirkkonummi.fi.

Stora bassängen

Användningsturer 2018-2019, ändringar är möjliga

Användningsturer Höstlov 2018, ändringar är möjliga

Terapibassäng

Användningsturer 2018-2019, ändringar är möjliga

Användningsturer Höstlov 2018, ändringar är möjliga

Undervisningsbassäng

Användningsturer 2018-2019, ändringar är möjliga

Användningsturer Höstlov 2018, ändringar är möjliga

Övre salen

Användningsturer 2018-2019, ändringar är möjliga

Användningsturer Höstlov 2018, ändringar är möjliga

Nedre salen

Användningsturer 2018-2019, ändringar möjliga

Användningsturer Höstlov 2018, ändringar är möjliga

Konditionssal

Användningsturer 2018-2019, ändringar är möjliga

Användningsturer Höstlov 2018, ändringar är möjliga