Motionsutrymmen och användningsturer

Du hittar olika bassänger och salar i simhallen. I den här bifogade filen finns närmare beskrivningar av våra utrymmen.

Det är hålligång ibland i hallen, så du kan kolla användningsturerna i pdf-filen för varje motionsutrymme och välja den bästa tidpunkten för ditt besök.

Du kan höra dig för simhallens motionsutrymmen och användningsturer hos simövervakningen, tfn 040 126 9415 eller uimahalli@kirkkonummi.fi.

Stora bassängen

Användningsturer 2019-2020, ändringar är möjliga! 

Terapibassäng

Användningsturer 2019-2020, ändringar är möjliga!

Undervisningsbassäng

Användningsturer 2019-2020, ändringar är möjliga!

Övre salen

Användningsturer 2019-2020, ändringar är möjliga!

Nedre salen

Användningsturer 2019-2020, ändringar är möjliga!

Konditionssal

Användningsturer 2019-2020, ändringar är möjliga!