Motions- och idrottsföreningar kan ansöka om drygt 5 miljoner euro i coronaunderstöd för barns och ungas idrott

16.09.2021 11:10

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Meddelande 15.9.2021, undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat ansökan av understöd för motions- och idrottsföreningar för att trygga hobby-, tävling- och elitidrottsverksamhet för barn och unga under coronepidemin. Understöden ingår i coronastödpaketet för kultur och idrott samt evenemangsbranschen som ingår i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021.

Understödet är avsett för att trygga motions- och idrottsföreningars fortsatta verksamhet med hänvisning till de ekonomiska konsekvenser som coronavirusepidemin har medfört. Understödet kan täcka förluster och kostnader som uppstått t.ex. till följd av tillfälligt avbrott i verksamheten eller omorganiseringar av verksamheten samt hyres- och lönekostnader.

Understöd kan sökas från undervisnings- och kulturministeriet för kostnader som uppstått 1.6-31.8.2021.

Ansökningstiden går ut den 20 oktober 2021 kl. 16.15.

Mer information >>

logo