Möte 5.8.2021 för allmänheten om färdtjänster för seniorer och personer med funktionsnedsättning (distansförbindelse)

26.07.2021 11:01

Kategori: Seniorer Vård- och omsorgsväsendet Service

Kyrkslätts kommun ordnar möte för allmänheten om färdtjänster 5.8.2021 kl. 17–19 med distansförbindelse.

Vid mötet går man igenom läget gällande ordnandet av färdtjänster enligt socialvårdslagen och handikappservicelagen i Kyrkslätts kommun samt besluten som vård- och omsorgsnämnden fattade 29.7.2021 beträffande ärendet. Sakkunniga från Kyrkslätts kommun berättar om konkurrensutsättningens läge och uppdateringen av verksamhetsanvisningarna.

Genom att delta i mötet kan du påverka det framtida ordnandet av tjänsterna.

På plats finns representanter för Kyrkslätts kommuns upphandlingsenhet, handikapptjänster och tjänster för äldre. De svarar på frågor och antecknar kommuninvånarnas kommentarer.

Anmäl ditt deltagande på förhand via e-post före 2.8.2021 till marika.kinnunen@kyrkslatt.fi. Alla som anmält sig får en Teams-länk till distansmötet.

VÄLKOMMEN!

(Nyheten är uppdaterad 26.7.2021 kl. 13.35. Mötet ordnas endast på distans via Teams.)

""