Mönstret på Sepänkannaksen päiväkotis golv har belönats

13.03.2017 12:28

Kategori: Barn Småbarnspedagogik Utbildning

Sepänkannaksen päiväkodis golvmönster har nått kortlistan för årets höjdpunkter i Finlands viktigaste tävling för visuell kultur.

De geometriska figurerna på daghemmets golv, vilka iakttar den ungerska Varga-Nemelyi-matematikpedagogiken, hjälper barnen att orientera sig i utrymmet, stöder den matematiska inlärningen och lockar till lek.

Daghemmets färg- och illustrationsvärld ger uttryck åt Kyrkslätts havsnära natur och färgerna i miljön. Inspirationskällor har varit jordfärger, skärgårds, natur och kulturlandskap. För färgplaneringen och planeringen av golvmönstret svarade Suunnittelutoimisto BOTH. Också en del av barnen i Kantvikin päiväkoti har deltagit i planeringen av inredningen.

Verksamheten i Sepänkannaksen päiväkoti inleddes 11.11.2016.

lattia