Möjlighet att bli sysselsatt på Kyrkslätts Rekryfestival – till och med genast!

18.10.2019 13:11

Kategori: Sysselsättning Navigatorn Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts kommun och Nylands arbets- och näringsbyrå (TE-byrå) ordnar en Rekryfestival för arbetssökande tisdag 22.10 kl. 10–14 i Kyrkslätts församlingshem på adressen Församlingsvägen 1. 

På Rekryfestivalen närvarar över 20 arbetsgivare, läroanstalter och serviceproducenter som arbetar med sysselsättning från närområdet. Det finns arbetsgivare bland annat inom följande branscher: omvårdnad, hemservice, småbarnspedagogik, städtjänster, handel, fastighetsskötsel, hotell, restaurang, wellness, taxi, säkerhet, ICT och industri. Evenemanget ordnas i samarbete med Työmajakka, Navigatorn och Luckan.

På plats är den möjligt att bli sysselsatt inom en kort tidsfrist, för flera arbetsgivare söker arbetstagare som kan anställas med detsamma. Dessutom ger Nylands TE-byrå råd om hur lönesubvention, arbetsprövning eller någon annan sysselsättningsfrämjande tjänst hjälper en arbetssökande att bli sysselsatt.

- Jag är försäkrad om att Kyrkslätts första Rekryfestival som nu ordnas är en början till något nytt gott. Samarbetet har gått exemplariskt med alla de instanser som deltar i evenemanget, vilket för sin del visar att denna typ av arbetssökningsevenemang är nödvändiga. Vi har ju redan kommit långt med planerna för nästa rekryevenemang på våren, berättar chefen för sysselsättningsenheten i Kyrkslätts kommun Ulla Railio.

På rekryfestivalen deltar flera aktörer som främjar sysselsättningen:

Välfärdstjänsterna för de äldre i Kyrkslätt och Sysselsättningsenheten Toimari presenterar projektet Hoiva på evenemanget. Småbarnspedagogiken och städtjänsterna i kommunen presenterar också möjligheterna att bli sysselsatt inom deras enheter.

Navigatorn Kyrkslätt stöder unga under 30 år bl.a. att gå framåt till arbetslivet eller i ett annat ärende där den unga behöver hjälp.

Työmajakka ry:s projekt Lautta työttömyydestä työhön riktar sin tjänst till de långtidsarbetslösa som faktiskt vill få ett grepp om arbetslivet. Työmajakka hjälper också med att skriva aktuella arbetssökningshandlingar.

Sysselsättningsprogrammet Koto-SIB för invandrare erbjuder en stig för sysselsättning och för inlärning av finska.

Luckan Kyrkslätt erbjuder bl.a. rådgivning och handledning för invandrare.

SVEPS ungdomsverkstad erbjuder bl.a. arbetsträning för unga på svenska.

En sakkunnig vid FöretagsEsbo presenterar dagens företagsamhetsalternativ och ger råd om praktiska förfaranden för att inleda företagsamheten.

På plats finns också representanter för läroverk som berättar om bl.a. utbildning med läroavtal.

Evenemanget är öppet för alla, varmt välkomna!

Rekryfestarit