Mödrarådgivning

Mödrarådgivningens tjänster är avsedda för gravida kvinnor och deras partner.

Tjänsterna omfattar individuella mottagnings- och hembesök samt familjeträning för familjer som väntar sitt första barn.

Du kan ta kontakt då menstruationen är utebliven och graviditetstestet positivt. Antalet uppföljningsbesök under graviditeten varierar utgående från de individuella behoven. En del av kontrollerna innebär hälsovårdarens kontroll och en del både hälsovårdarens och läkarens kontroll. Partnern är alltid välkommen med till rådgivningen.

Vid rådgivningsbesöken följer man upp hur graviditeten framskrider, ger handledning i att lägga till sig med hälsosamma levnadsvanor och stödjer föräldrar då de förbereder sig på de förändringar ett barn för med sig i parförhållandet och familjen. 

För att stödja familjen samarbetar rådgivningen vid behov med andra sakkunniga. Mödravården stöder välmående hos familjen som väntar barn på ett heltäckande sätt. Enligt rådgivningsrekommendationen  görs en kartläggning av våld i nära relationer under graviditeten från och med februari 2019. 


Att komma till rådgivningen

Det lönar sig att ta kontakt med hälsovårdaren på det egna områdets rådgivning vid 6-7 graviditetsveckan. Graviditetsveckorna räknas från den sista menstruationens första dag och graviditetstestet kan göras då menstruationen är en dag försenad. Första besöket på rådgivningen görs vanligen vid 8-10 graviditetsveckan.

Barn och barnfamiljer
Rådgivningstjänster
service / basservice

Telefontid vardagar

kl 12.00-13.00Rådgivningen i centrum

Torgvägen 2, 02401 Kyrkslätt


Ekström Camilla
tfn 09 2968 3901
(tidsbeställning även för svenskspråkiga gravida)
Finnsbacka, Kvarnby, Vols, Bredberget, Sarfvik


Grönroos Ann-Gerd

tfn. 0929683905

(tidsbeställning även för svenskspråkiga gravida)

Kolsarby

Kärki Mari
tfn 09 2968 3926
Jungfruberget, Jungfrudalen,
Gesterby, Jorvas, Långvik, Sarfvik


Leinonen Inari
tfn 09 2968 3903
Kantvik, Lindal, Porkala, Ravals,
Obbnäs, Getberg, Överby


Olenius Pälvi
tfn 09 2968 3927
Gesterby, Hindersby, Kyrkvalla, Bro


Rådgivningen i Masaby

Lingonbacken 12, 02430 Masaby


Blomberg Outi
tfn 09 2968 3528
en del av Masaby, Sundsberg


Korte Eeva-Liisa
tfn 09 2968 3520
Masaby, Bobäck


Rådgivningen i Veikkola

Sportstigen 7 C, 02880

Veikkola, Aavaranta,
Lappböle, Evitskog,
Kylmälä, Oitbacka,
Vecklax, Österby


(Kantola Annina
tfn 09 2968 3632)


Wärnhjelm-Holmström Helena
tfn 09 2968 3620


Avdelningsskötare

Anna-Lotta Aaltonen

tfn 050-3107064