Mödrarådgivning

Mödrarådgivningens tjänster är avsedda för gravida kvinnor och deras partner.

Vi rekommenderar att du som besöker rådgivningen har med dig eget ansiktsskydd. Anvisningen ska skydda både besökarna och de anställda mot coronavirussmitta.  

Trots coronavirusläget försökser vi fortsätta möjligast normalt med rådgivningsverksamheten så länge som förhållanden möjliggör det och  personalresurser finns till förfogande (ingen gruppverksamhet).   Kom till rådgivningen endast så du är helt frisk och tillbringa möjligast kort tid i väntrummet. Detta är viktigt att uppmärksamma för att minimera smittspridning under undantagsperioden. Barnets båda föräldrar är välkomna till mödrarådgivningen på förstabesöket, besöket efter födseln samt på de omfattande besöken på rådgivningen. Till de övriga besöken på mödrarådgivningen önskar vi att den gravida kommer ensam och att endast ena förälder kommer med barnet på barnrådgivningens besök.

Du kan inte komma till rådgivningen om du varit på coronatest och svaret har inte ännu kommit, eller om svaret är negativt men symptomen fortsätter.


Tjänsterna omfattar individuella mottagnings- och hembesök samt familjeträning för familjer som väntar sitt första barn.

Du kan ta kontakt då menstruationen är utebliven och graviditetstestet positivt. Antalet uppföljningsbesök under graviditeten varierar utgående från de individuella behoven. En del av kontrollerna innebär hälsovårdarens kontroll och en del både hälsovårdarens och läkarens kontroll. Partnern är alltid välkommen med till rådgivningen.

Vid rådgivningsbesöken följer man upp hur graviditeten framskrider, ger handledning i att lägga till sig med hälsosamma levnadsvanor och stödjer föräldrar då de förbereder sig på de förändringar ett barn för med sig i parförhållandet och familjen. 

För att stödja familjen samarbetar rådgivningen vid behov med andra sakkunniga. Mödravården stöder välmående hos familjen som väntar barn på ett heltäckande sätt. Enligt rådgivningsrekommendationen  görs en kartläggning av våld i nära relationer under graviditeten från och med februari 2019. 


Att komma till rådgivningen

Det lönar sig att ta kontakt med hälsovårdaren på det egna områdets rådgivning vid 6-7 graviditetsveckan. Graviditetsveckorna räknas från den sista menstruationens första dag och graviditetstestet kan göras då menstruationen är en dag försenad. Första besöket på rådgivningen görs vanligen vid 8-10 graviditetsveckan.

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Hälso- och sjukvård, näring - Rådgivningstjänster
tjänster (service) / basservice


Kom inte till rådgivningen då du är sjuk


Tidsbeställning och rådgivning vardagar

kl 12.00-13.00Rådgivningen i centrum

Stationsvägen 3 b , 02401 Kyrkslätt


Ekström Camilla
tfn 040 1269240 
(tidsbeställning även för svenskspråkiga gravida)
Finnsbacka, Kvarnby, Vols, Bredberget, 


Grönroos Ann-Gerd

tfn. 040 1269152

(tidsbeställning även för svenskspråkiga gravida)

Kolsarby

Kärki Mari

tfn,: 050 3796133

Gesterby, Jungfruberg, Jungfrudal, Sarvvik

Leinonen Inari / Korkeila Juuli
tfn 040 1269241
Kantvik, Lindal, Porkala, Ravals,
Obbnäs, Getberg, Överby


Olenius Pälvi
tfn 040 1269243
Gesterby, Hindersby, Kyrkvalla, Bro


Rådgivningen i Masaby

Lingonbacken 12, 02430 Masaby


Blomberg Outi må-to

Pälvi Olenius må
tfn 040 1269246
en del av Masaby, Sundsberg


Huhtala Marianne/ fr.o.m 8.8.22 Anna Vairio
tfn 040 1269247
Masaby, Bobäck


Rådgivningen i Veikkola

Sportstigen 7 C, 02880

Veikkola, Aavaranta,
Lappböle, Evitskog,
Kylmälä, Oitbacka,
Vecklax, Österby


(Kantola Annina
tfn 040 1269244)


Wärnhjelm-Holmström Helena
tfn 040 1269245


Avdelningsskötare

Anna-Lotta Aaltonen

tfn 050-3107064