Misstänker du coronavirus? – gör ett Omaolo-test

17.03.2020 11:50

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Gör ett Omaolo-test, där du själv kan göra en bedömning av coronavirussymptom. Med hjälp av testet kan du bedöma ett enskilt symptom eller ett enskilt hälsoproblem. Utgående från dina svar får du en behandlingsrekommendation och vårdanvisningar.

Vad är Omaolo?

Tjänsten Omaolo är en elektronisk tjänst av hälsovården, socialväsendet och munhälsovården. På Omaolo hittar du social- och hälsovårdstjänsterna snabbt och hinderfritt på nätet. Omaolos rekommendationer är alltid lämpliga för din situation och personliga och grundar sig på det mest aktuella vetenskapliga beviset eller nationellt fastställda kriterier.

Anvisningar för behandling av coronavirussjukdomen COVID-19

Coronavirussjukdomen: när ska du söka vård

Omaolo