Förebyggande rusmedelsarbete

Förebyggande rusmedelsarbete är lagstadgad verksamhet, genom vilken man förebygger och minskar användningen av alkohol, tobaks- och nikotinprodukter och narkotika, problematiskt spelande med pengar och hälsorelaterade, sociala och samhälleliga olägenheter som dessa orsakar. 

Förebyggande rusmedelsarbete utförs i samarbete med intressentgrupper. Kartläggningen av funktionerna som stöder det förebyggande rusmedelsarbetet och som pågår inom intressentgrupperna och verksamhetsområdet stöder nätverksbildningen och samarbetsplaneringen.

Ett centralt mål för arbetet är att följa upp rusmedelsförhållandena och informera om dem samt att sprida information om minskning av skadeverkningar av rusmedel till hela befolkningen. Vi deltar bl.a. i arrangerandet av skolornas och hälsovårdens gemensamma temaår om motion, föräldrakvällar, seniorcaféverksamhet, samarbetet med Navigatorns unga vuxna och direkt förankring bland kommuninvånarna bl.a. under kommunens välfärdsdag och på Kyrkslättsdagarna.

Via oss får man material om olika beroenden och behärskandet av dem t.ex. för läroanstalter eller serviceboende. Vi ordnar seminarier om olika beroenden för yrkesfolk, vi deltar i arbetet gällande uppdatering av skolornas planer för rusmedelsfostran och i rusmedelsfostran som utförs direkt med studerandena.

I Kyrkslätts kommun koordineras det förebyggande rusmedelsarbetet av en sakkunnig inom missbrukarvården. Man kontaktar koordinatorn för det förebyggande rusmedelsarbetet via missbrukarvårdstjänsternas jour.

Kom modigt och prata!

Missbrukarvårdstjänster

Address / MMV-kliniken
Virkatie 1, B-dörr, 1 våning
02400 Kyrkslätt 

MMV-kliniken
tfn 050 4140 979

Må-ons kl. 12 -15
To-fr kl. 8-11
Lör och sön och allmänna helgdagar kl. 12 - 15


 

Läs mer:

EHYT

Droglänken

Peluuri