Missbrukarvårdstjänster

.....

Missbrukarvårdstjänsterna är avsedda för alla som oroar sig över eller har problem med sitt eget eller en närståendes rusmedelsanvändning, spel- eller läkemedelsberoende.

Missbrukarvårdstjänsterna omfattar öppenvård och jour, förebyggande och förankrande missbrukarvård samt  dagcentret Luotsi. Luotsi är en öppenvårdsenhet som erbjuder lösningsmodeller för livets knutpunkter ur missbrukarvårdstjänsternas perspektiv och med en rehabiliterande arbetsmetod. Klienterna hänvisas till Luotsis verksamhet via bedömningen av vårdbehovet.

En kommuninvånare med missbruksproblem får hjälp enligt vård- och rehabiliteringsplanen som uppgörs tillsammans med kunden. Vården baserar sig på frivillighet. Man blir kund via jourmottagningen.

Medborgare
Tjänster för missbrukare och mentalvårdstjänster
sociala problem / rusmedelsproblem

Address

Virkatie 1, B-dörr, 1 våning

02400 Kyrkslätt

Jourmottagning

tfn 050 4140 979

Må, on och fr kl. 9 -15

ti och to kl. 14 - 17:30

lö och sö kl. 12 - 15