Missbrukarvårdstjänster

Är du orolig över ditt rusmedelsmissbruk, spelande eller annat beroende? Behöver du stöd och förståelse för din närståendes situation?

Kyrkslätts missbrukarvårdstjänster erbjuder hjälp och stöd för behandling av olika former av beroende, t.ex. alkohol-, narkotika-, medicin- och spelberoende. Vi erbjuder också stöd för närstående. 

Man söker sig till tjänsten via jourmottagningen utan tidsbeställning och utan remiss, varje dag året runt

JOURMOTTAGNING

Tfn 050 4140 979

Må, on och fr kl. 9–15

Ti och to kl. 14–17.30

Lö, sö och helgdagar kl. 12–15

Tjänstevägen 1, dörr B, 1 vån. 02400 Kyrkslätt

Du kan också ta kontakt via ”Ta kontakt” -formen

På jouren kartlägger vi ditt behov av stöd och planerar tillsammans det stöd och den hjälp du behöver. På jouren bedömer vi även behovet av avvänjningsvård, rehabilitering och substitutionsbehandling av opioidberoende.                

Man behöver inte förbinda sig för en totalförändring för att söka sig till vården. Inom vår tjänst följer vi sekretesskyldigheten.

Utöver jour består våra tjänster av:

Öppenvårdstjänster

Missbrukarvårdstjänsternas grupper

Dagrehabiliteringen Luotsi

Ungdomstjänster

Medborgare
Tjänster för missbrukare och mentalvårdstjänster
sociala problem / rusmedelsproblem

Address

Virkatie 1, B-dörr, 1 våning

02400 Kyrkslätt

Jourmottagning

tfn 050 4140 979

Må, on och fr kl. 9 -15

ti och to kl. 14 - 17:30

lö och sö kl. 12 - 15