Missbrukarvårdstjänster

Är du orolig över ditt rusmedelsmissbruk, spelande eller annat beroende? Behöver du stöd och förståelse för din närståendes situation?

Kyrkslätts missbrukarvårdstjänster erbjuder hjälp och stöd för behandling av olika former av beroende, t.ex. alkohol-, narkotika-, medicin- och spelberoende. Vi erbjuder också stöd för närstående. 

Man söker sig till tjänsten via jourmottagningen utan tidsbeställning och utan remiss, varje dag året runt

OBS!

Om du har influensasymptom, ta vänligen i första hand kontakt per telefon eller via din egna arbetare.

Du kan också ta kontakt via Ta kontakt -formen

På jouren kartlägger vi ditt behov av stöd och planerar tillsammans det stöd och den hjälp du behöver. På jouren bedömer vi även behovet av avvänjningsvård, rehabilitering och substitutionsbehandling av opioidberoende.                

Man behöver inte förbinda sig för en totalförändring för att söka sig till vården. Inom vår tjänst följer vi sekretesskyldigheten.

Terapinavigatorn

Terapinavigatorn är en elektronisk tjänst för skötsel av ärenden för över 18-åringar. Genom att svara på Terapinavigatorns frågor underlättar och försnabbar du bedömningen av din situation och styrning till vård i rätt tid. Svara självständigt på Terapinavigatorns frågor före du tar kontakt. Tillsvidare är tjänsten tillgänglig endast på finska.

Obs! Förvara omsorgsfullt koden som du får av navigatorn. Med den hittar vår personal sammandraget av dina svar. Vi går igenom svaren tillsammans med dig.

Utöver jour består våra tjänster av:

Öppenvårdstjänster

Missbrukarvårdstjänsternas grupper

Ungdomstjänster

Förebyggande rusmedelsarbete

Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring - Tjänster för missbrukare och mentalvårdstjänster,Socialtjänster - Socialtjänsternas rådgivnings- och handledningstjänster
socialvård / missbrukarvård, handledning / servicerådgivning, roll relaterad till verksamhet / missbrukare, sociala problem / rusmedelsproblem

Address

Tjänstevägen 1, dörr B, 1 våning
02400 Kyrkslätt

Jourmottagning
tfn 050 414 0979

mån, tis och ons kl. 12 -15
tors  stängt
lör och sön kl. 12 - 15