Minnespoliklinik

På minnespolikliniken undersöks och utreds minnessymptom och -sjukdomar hos Kyrkslättsbor som är över 70 år. Undersökningarna omfattar minnestest, intervju med en anhörig, radiologiska undersökningar av huvudet, bedömning av funktionsförmågan och mottagning hos en specialist i geriatri och en minnesskötare samt undersökning.Det första besöket är ett omfattande mottagningsbesök. Syftet är att en del av testen och undersökningarna ordnas före mottagningsbesöket. Det ordnas vanligen 1–3 uppföljningsbesök med syfte att kartlägga hur svår minnessjukdomen är, patientens förmåner, läkemedelsbehandlingens lämplighet och hur patienten svarar på behandlingen. Om läget är stabilt ordnas den fortsatta uppföljningen av husläkaren och eventuellt av hemvården.

Mera information ges av:
Minnesskötare: Juuso Maria telefon: 040 8367948
Minneskoordinator: Kemppainen Jaana telefon: 050 3273597

Minnespolikliniken flyttar från och med 1.12.2022 till Välfärdscentralen. 

Välfärdscentralen ligger i Åängen, vid Gesterbyvägen norr om simhallen, mellan skolcentren. Adressen är Åängsvägen 2.