Minnespoliklinik

På minnespolikliniken undersöks och utreds minnessymptom och -sjukdomar hos Kyrkslättsbor som är över 70 år. Undersökningarna omfattar minnestest, intervju med en anhörig, radiologiska undersökningar av huvudet, bedömning av funktionsförmågan och mottagning hos en specialist i geriatri och en minnesskötare samt undersökning.Det första besöket är ett omfattande mottagningsbesök. Syftet är att en del av testen och undersökningarna ordnas före mottagningsbesöket. Det ordnas vanligen 1–3 uppföljningsbesök med syfte att kartlägga hur svår minnessjukdomen är, patientens förmåner, läkemedelsbehandlingens lämplighet och hur patienten svarar på behandlingen. Om läget är stabilt ordnas den fortsatta uppföljningen av husläkaren och eventuellt av hemvården.

Till minnespolikliniken kommer man med remiss på grundval av husläkarens bedömning.

Minnespolikliniken flyttar från och med onsdag 20.4.2022 till Familjecentralen

Familjecentralen ligger på andra våningen i Kirkkonummen Ostari, på adressen Stationsvägen 3 B, 02400 Kyrkslätt. Ingången är mittemot musikinstitutets trävilla.

Stationsvägen är en gågata. Parkeringsplatserna ligger på andra sidan av byggnaden på adressen Stationsbågen 1. Man kan parkera både ute och i parkeringshallen. Man kan åka hiss från parkeringshallen direkt till Familjecentralen.

Till de kunder som redan bokat tid skickas ett meddelande om ny adress och ankomstanvisningar.