Minister Krista Mikkonen bekantade sig med Medvastö skyddsområde

18.08.2020 09:50

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen bekantade sig 17.8 med Forststyrelsens naturvårdsarbeten på skyddsområdena på Medvastö i Kyrkslätt.  Strandängarna och hagmarkerna på skyddsområdena har redan i flera års tid hållits låga med hjälp av röd- och vitbrokig boskap som hämtats från Loppi. Nästa år utvidgas betesmarken med finansiering från Helmi-livsmiljöprogrammet till vassruggen i Norra Fladet så att den låga strandängen i fortsättningen ställvis sträcker sig ända till vattenområdet. Genom bete ökar man mångfalden av floran och fågelfaunan på dessa vårdbiotopområden och på så vis förebygger man utarmningen av naturen.

""