Minister Krista Kiuru besökte Kyrkslätt

21.01.2020 12:34

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru besökte Kyrkslätts kommunhus tisdag 21.1 för att berätta om social- och hälsovårdsreformens nuvarande situation samt om de strukturella och innehållsmässiga reformerna inom social- och hälsovården.

Åhörarna i den nästan fullsatta Kyrkslättssalen var särskilt intresserade av särlösningen för Nyland och utredningsarbetet i anknytning till den. Likt de andra kommunerna lämnar Kyrkslätts kommun sitt bemötande om särlösningen före 26.2.

Angående social- och hälsovården ville åhörarna också tala om bland annat skolhälsovården och ordnandet av mentalvårdstjänster för unga, finansieringslösningar samt frågor som har att göra med personalens utbildning och ork.

Kiuru