Miljövårdsbidragen år 2022

10.01.2022 09:30

Kategori: Kungörelse

Miljövårdsbidrag

Byggnads- och miljönämnden kungör att föreningar kan söka miljövårdsbidrag för år 2022 för ändamål som stöder miljövården. 

Bidragsansökan görs före 21.3.2022 kl. 14 på en elektronisk blankett som finns på adressen:
www.kyrkslatt.fi > Boende och miljö > Genvägar > Bidrag > Miljövårdsbidrag 

Försenade ansökningar beaktas inte. 

Ytterligare information: miljöchef Anu Hynninen, tfn 0401269678, anu.hynninen@kirkkonummi.fi. 

Kyrkslätt 10.1.2022

Kyrkslätts kommun
Byggnads- och miljönämnden