Miljövårdsbidrag 2018

21.03.2018 08:34

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts kommuns miljövårdsbidrag kan ansökas senast 29.3.2018. Den elektroniska ansökningsblanketten finns på adressen:

https://www.kyrkslatt.fi/miljovardsbidrag

 

År 2017 beviljades miljövårdsbidrag till Kylmälä fiskelag, Kyrkslätts miljöförening och Bobäcks byaförening.

Kylmälä fiskelag fortsatte iståndsättningsåtgärderna för förbättring av tillståndet i Hepari och Petäjärvi, bl.a. genom slåtter av vattenvegetationen. Miljöföreningen ordnade naturkvällar och fågelutfärder, deltog i Finland 100-fågelholkskampanjen och producerade material för projektet för skyddande av kommunens skogar. Bobäcks byaförening skaffade utrustning för inledande av systematisk uppföljning av sjön Vitträsk. De första mätningarna inleds våren 2018. Också kommunen följer upp vattnets kvalitet i Vitträsk som en del av uppföljningen av sjöarna som utförs vartannat år.

järvi