Miljötillstånd för avstjälpningsplats för marksubstanser, West Express Oy (Ristinummivägen, Kylmälä)

07.03.2023 11:01

Kategori: Kungörelse

Byggnads- och miljönämnden i Kyrkslätts kommun har vid sitt sammanträde 28.2.2023 § 42 förkastat West Express Oy:s ansökan om miljötillstånd för deponering av oförorenad jord på fastigheterna 257-452-2-797 och 257-452-2-379, Ristinummivägen 121.

Beslutshandlingarna samt besvärsanvisningen är framlagda 7.3.-13.4.2023 i elektronisk form på Kyrkslätt kommun webbplats www.kirkkonummi.fi. Denna kungörelse är publicerad 7.3.2023 och delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringen av kungörelsen, dvs. 14.3.2023.

Ändring i beslut kan sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är 13.4.2023.

Kyrkslätt 2.3.2023

Byggnads- och miljönämnden