Miljötekniska Undersökningar på f.d. jordtippen i Kvarnby

08.08.2019 13:31

Kategori: Boende och miljö

Kyrkslätts kommun och NTM-centralen i Birkaland låter i samarbete göra miljötekniska
undersökningar på den före detta jordtippens område vid Korsolampivägen. Utredningarna
är en del av det riksomfattande programmet Maaperä kuntoon som koordineras av NTMcentralen
i Birkaland. Sitowise Oy utför undersökningarna och planeringarna som anknyter
till utredningarna.
De miljötekniska undersökningarna på objektet utförs i augusti 2019 veckorna 33 och 34.
Arbetet utförs dagtid med borr och grävmaskin. Arbetet medför ingen olägenhet eller skada
för miljön, utöver eventuell bullerolägenhet. På basis av undersökningsresultaten bedöms
behovet av eventuella åtgärder för iståndsättning eller riskkontroll. Utredningen blir färdig i
oktober 2019.

Ytterligare information:
Kyrkslätts kommun, Sari Soini, tfn 040 126 9678, sari.soini@kirkkonummi.fi
NTM-centralen i Birkaland, Päivi Turtia, tfn 0295 036132, paivi.turtia@ely-keskus.fi
www.maaperakuntoon.fi