Miljötekniska undersökningar på f.d. avstajälpiningsplatsen i Veikkola

08.08.2019 13:07

Kategori: Boende och miljö

Kyrkslätts kommun och NTM-centralen i Birkaland låter i samarbete göra miljötekniska
undersökningar på den före detta avstjälpningsplatsens område vid Åbovägen. Utredningarna är en
del av det riksomfattande programmet Maaperä kuntoon som koordineras av NTM-centralen i
Birkaland. Sitowise Oy utför undersökningarna och planeringarna som anknyter till utredningarna.

De miljötekniska undersökningarna på objektet utförs i augusti 2019 veckorna 33 och 34.
Undersökningarna genomförs dagtid. I arbetet används borr och grävmaskin. Arbetet medför ingen
olägenhet eller skada för miljön, utöver eventuell bullerolägenhet.

Ytterligare information:

Kyrkslätts kommun, Sari Soini, tfn 040 126 9678, sari.soini@kirkkonummi.fi
NTM-centralen i Birkaland, Päivi Turtia, tfn 0295 036132
paivi.turtia@ely-keskus.fi
http://www.maaperakuntoon.fi/fi-FI