Miljöinspektrörens beslut 23.7.2018 med andedning av Destias anmälan om buller och vibrationer

24.07.2018 09:39

Kategori: Kungörelse

Miljöinspektören har den 23.7.2018 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Destia Oy har beviljats beslut som gäller reparation av Pikaraistenojas bro på Åbovägen på  fastigheten 257-898-2-5.

 

Beslutshandlingarna finns framlagda 25.7-24.8.2018 i kommunhuset i Kyrkslätt, Ervastvägen 2. Handlingarna finns också till påseende i elektronisk form: www.julkipano.fi

 

Ändring i beslut kan sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 24.8.2018. Rätt att anföra besvär har den som har gjort anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan påverkas.

 

Ytterligare information ges av miljöinspektör Ville Alho, tfn 050 350 3905, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Kyrkslätt 23.7.2018

KYRKSLÄTTS KOMMUN

Miljöinspektör