Miljöinspektören har den 21.8.2020 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen, Ralf Ajalin Oy

21.08.2020 09:30

Kategori: Kungörelse

2020-89-IPM
LP-257-2020-01065

Miljöinspektören har den 21.8.2020 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Beslutet till Ralf Ajalin Oy gäller arbeten i anslutning till förbättringen av Jorvas station på fastighet 257-871-1-1 på adressen Jorvasgränden 23. 

Beslutshandlingarna finns framlagda 21.8.–28.9.2020 i elektronisk form i Kyrkslätt kommun webbplats www.kirkkonummi.fi och på addressen www.julkipano.fi. Denna kungörelse är publicerad 21.8.2020 och delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringen av kungörelsen, dvs. 28.8.2020. 

Ändring i beslut kan sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 28.9.2020. Rätt att anföra besvär har den som har gjort anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan påverkas. 

Ytterligare information ges av vik. miljöinspektör Ilari Patamaa, tfn 040 750 9894, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi 

Kyrkslätt 19.8.2020
Kyrkslätts kommun
Miljöinspektör

Bilaga: Beslut 21.8.2020 § 12
Bilaga: Besvärsanvisning