Miljöinspektören har den 19.3.2020 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen, GRK Infra Oy

19.03.2020 13:13

Kategori: Kungörelse

Miljöinspektören har den 19.3.2020 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Beslutet till GRK Infra Oy gäller pålningsarbeten i anslutning till byggande av bullerskyddet vid Åboleden i Veikkola i Kyrkslätt. 

Beslutshandlingarna finns framlagda 19.3.–27.4.2020 i elektronisk form i Kyrkslätt kommun webbplats www.kirkkonummi.fi och på addressen www.julkipano.fi. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten av kungrörelsen. 

Ändring i beslut kan sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 27.4.2020. Rätt att anföra besvär har den som har gjort anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan påverkas. 

Ytterligare information ges av vik. miljöinspektör Ilari Patamaa, tfn 040 750 9894, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi 

Kyrkslätt 16.3.2020
Kyrkslätts kommun
Miljöinspektör

Bilaga: Beslut 19.3.2020
Bilaga: Besvärsanvisning