Mesta

Barn- och ungdomsavdelningen
Kontaktperson
Kyrkstallsvägen 2 02400 Kyrkslätt
tfn. 040 126 9458
Lokalnätsavgift (lna), mobilsamtalsavgift (msa), utlandssamtalsavgift
Öppettid
11.12.2017 - måndag-fredag
09:00 - 20:00
11.12.2017 - lördag
09:00 - 15:00