Mentalvårdstjänsternas öppna gruppverksamhet för vuxna

14.09.2018 14:03

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Grupp för information om mental hälsa och egenvård av mental hälsa

Välkommen att höra information om de vanligaste mentala störningarna och vårdalternativen. Ingen förhandsanmälan behövs. Gruppen samlas

tisdag 9.10.2018 kl. 16.30-17.15 tema depression

tisdag 16.10.2018 kl. 16.30-17.15 tema ångest

tisdag 23.10.2018 kl. 16.30-17.15 tema sömnlöshet

tisdag 30.10.2018 kl. 16.30-17.15 tema egenvård och kamratstöd. En erfarenhetsexpert deltar i gruppen.

Ytterligare information tfn 040 126 9871.

Grupp för äldre människor

Välkommen med i gruppen för äldre. Gruppen erbjuder ’ensamhetsbekämpning’ för hemmaboende äldre i Kyrkslätt. I gruppen delar vi med oss av glädje och sorg och får kamratstöd av andra som är i samma livssituation. Grupperna har också olika teman. Vi dricker eftermiddagskaffe tillsammans, så vi önskar att man anmäler sig till gruppen.  Gruppen samlas

torsdag 4.10.2018 kl. 14-15.30

torsdag 18.10.2018 kl. 14-15.30 och därefter varje torsdag ända till 29.11.2018.

Ytterligare information och anmälan tfn 040 126 9633.

Grupperna samlas i Kyrkslätts social- och hälsocentral, B-trappan, grupprummet på 2 vån. (hiss), Tjänstevägen 1, Kyrkslätt. Båda grupperna är finskspråkiga.