Mentalvårdstjänsternas öppna gruppverksamhet för vuxna

14.09.2018 14:03

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Grupp för information om mental hälsa och egenvård av mental hälsa

Välkommen att höra information om de vanligaste mentala störningarna och vårdalternativen. Ingen förhandsanmälan behövs. Gruppen samlas

  • tisdag 9.10.2018 kl. 16.30-17.15 tema depression
  • tisdag 16.10.2018 kl. 16.30-17.15 tema ångest
  • tisdag 23.10.2018 kl. 16.30-17.15 tema sömnlöshet
  • tisdag 30.10.2018 kl. 16.30-17.15 tema egenvård och kamratstöd. En erfarenhetsexpert deltar i gruppen.

Ytterligare information tfn 040 126 9871.

Grupp för äldre människor

Välkommen med i gruppen för äldre. Gruppen erbjuder ’ensamhetsbekämpning’ för hemmaboende äldre i Kyrkslätt. I gruppen delar vi med oss av glädje och sorg och får kamratstöd av andra som är i samma livssituation. Grupperna har också olika teman. Vi dricker eftermiddagskaffe tillsammans, så vi önskar att man anmäler sig till gruppen.  Gruppen samlas

  • torsdag 4.10.2018 kl. 14-15.30
  • torsdag 18.10.2018 kl. 14-15.30 och därefter varje torsdag ända till 29.11.2018.

Ytterligare information och anmälan tfn 040 126 9633.

Grupperna samlas i Kyrkslätts social- och hälsocentral, B-trappan, grupprummet på 2 vån. (hiss), Tjänstevägen 1, Kyrkslätt. Båda grupperna är finskspråkiga.