Mentalvårdstjänster för vuxna

Vi erbjuder mentalvårdstjänster för kommuninvånare över 23 år. Våra verksamhetsställen ligger i Kyrkslätts centrum och i Veikkola.

Mentalvårdstjänsterna erbjuder utredningshjälp och stöd i olika långvariga livskriser (t.ex. skilsmässa, då man själv eller en nära anhörig insjuknar, bortgång av en nära anhörig) och andra problem som gäller psykisk hälsa. Målet är stödjande av psykisk hälsa och förebyggande av störningar.

Vid mentalvårdstjänsterna arbetar fyra sjukskötare och en psykolog. Vi erbjuder mottagning ansikte mot ansikte och på distans (via video/telefon). Vi tar emot endast med tidsbeställning. Vår service är avgiftsfri. Du hittar information om öppna gruppverksamheter på webbplatsen.

Du kan söka dig till våra tjänster med låg tröskel genom att själv ta kontakt

  • du kan komma till MMV-kliniken under öppettiderna utan tidsbokning, må–ons kl. 12–15 eller to–fr kl. 8–11, adres i sidofältet
  • per telefon 040 535 4919 må–ons kl. 12–15 eller to–fr kl. 8–11
  • via knappen Ta kontakt (som finns på webbplatsen) eller
  • hänvisad av en yrkesperson inom social- och hälsovård. 

Terapinavigatorn

Terapinavigatorn är en elektronisk tjänst för skötsel av ärenden. Genom att svara på Terapinavigatorns frågor underlättar och försnabbar du bedömningen av din situation och styrning till vård i rätt tid. Svara självständigt på Terapinavigatorns frågor före du tar kontakt. Tillsvidare är tjänsten tillgänglig endast på finska.

Obs! Förvara omsorgsfullt koden som du får av navigatorn. Med den hittar vår personal sammandraget av dina svar. Vi går igenom svaren tillsammans med dig.

Nyttiga länkar

Social- och krisjouren i Västra Nyland

Halsostationer akutmottagning och jour

Missbrukarvardstjanster

Tjänster för unga

Seniorlinjen

Ätstörningsfamiljer i Södra Finland rf.

 

Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring - Tjänster för missbrukare och mentalvårdstjänster
rehabilitering / psykisk rehabilitering

Besökadress/MMV-kliniken:

29-30.22.2022 Tjänstevägen 1, B-dörr, 1. våningen

Från 1.12.2022

Kyrkslätts välfärdscentral
Åängsvägen 2, 2. våning

Veikkola

Sportstigen 1 (församlingshem)

Du kan ringa nedanstående nummer 

040 535 4919 

under telefontiden, må–ons kl. 12–15 eller to-fr kl. 8-11

Kontakterna behandlas varje vecka.Fyll i Terapinavigatorn (på finska)