Mentalvårdstjänster för vuxna

Vi erbjuder mentalvårdstjänster för kommuninvånare över 23 år. Våra verksamhetsställen ligger i Kyrkslätts centrum och i Veikkola.

Vid mentalvårdstjänsterna arbetar tre psykiatriska sjukskötare och en psykolog. Socialhandledarens tjänster är vid behov tillgängliga för klienter inom mentalvårdstjänsterna. 

Man kan söka sig till våra tjänster med låg tröskel genom att själv ta kontakt och hänvisad av en yrkesperson inom social- och hälsovården.

Besöken är avgiftsfria för klienten.

Mentalvårdstjänsterna erbjuder utredningshjälp och stöd i olika livskriser (t.ex. skilsmässa, då man själv eller en nära anhörig insjuknar, bortgång av en nära anhörig) och andra problem som gäller psykisk hälsa. Målet är stödjande av psykisk hälsa och förebyggande av störningar.

 

Medborgare
Tjänster för missbrukare och mentalvårdstjänster
rehabilitering / psykisk rehabilitering

Besökadress:

Social- och hälsocentral
Tjänstevägen 1, B – dörr 1. våning

Veikkola hälsostation

Koskisvägen 3


Du kan ringa nedanstående nummer 040 5354 919 under telefontiden, må-to kl 11-12.

Kontakterna behandlas varje vecka.