Mentalvårdstjänster för vuxna

Vi erbjuder mentalvårdstjänster för kommuninvånare över 23 år. Våra verksamhetsställen ligger i Kyrkslätts centrum och i Veikkola.

Mentalvårdstjänsterna erbjuder utredningshjälp och stöd i olika långvariga livskriser (t.ex. skilsmässa, då man själv eller en nära anhörig insjuknar, bortgång av en nära anhörig) och andra problem som gäller psykisk hälsa. Målet är stödjande av psykisk hälsa och förebyggande av störningar.

Vid mentalvårdstjänsterna arbetar fyra sjukskötare och en psykolog. Vi erbjuder mottagning ansikte mot ansikte och på distans (via video/telefon). Vi tar emot endast med tidsbeställning. Vår service är avgiftsfri. Du hittar information om öppna gruppverksamheter på webbplatsen.

Du kan söka dig till våra tjänster med låg tröskel genom att själv ta kontakt

  • du kan komma till MMV-kliniken under öppettiderna utan tidsbokning, må–ons kl. 12–15, fr kl. 8–11 eller på helger och helgdagarna kl. 12-15, adres i sidofältet
  • per telefon 050 414 0979 må–ons kl. 12–15 eller fr kl. 8–11 eller på helger och helgdagar kl. 12-15
  • via knappen Ta kontakt (som finns på webbplatsen) eller
  • hänvisad av en yrkesperson inom social- och hälsovård. 

Terapinavigatorn

Terapinavigatorn är en elektronisk tjänst för skötsel av ärenden. Genom att svara på Terapinavigatorns frågor underlättar och försnabbar du bedömningen av din situation och styrning till vård i rätt tid. Svara självständigt på Terapinavigatorns frågor före du tar kontakt. Tillsvidare är tjänsten tillgänglig endast på finska.

Obs! Förvara omsorgsfullt koden som du får av navigatorn. Med den hittar vår personal sammandraget av dina svar. Vi går igenom svaren tillsammans med dig.

Nyttiga länkar

Social- och krisjouren i Västra Nyland

Halsostationer akutmottagning och jour

Missbrukarvardstjanster

Tjänster för unga

Seniorlinjen

Ätstörningsfamiljer i Södra Finland rf.

 

Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring - Tjänster för missbrukare och mentalvårdstjänster
rehabilitering / psykisk rehabilitering

Besökadress/MMV-kliniken:

Kyrkslätts välfärdscentral
Åängsvägen 2, 2. våning

Veikkola

Sportstigen 1 (församlingshem)

Du kan ringa nedanstående nummer 

050 414 0979

  • må–ons kl. 12–15 
  • fr kl. 8-11
  • på helger och helgdagar kl. 12-15

Kontakterna behandlas varje vecka.Fyll i Terapinavigatorn (på finska)