Mentalvårdstjänster för vuxna

Vi erbjuder mentalvårdstjänster för kommuninvånare över 23 år. Våra verksamhetsställen ligger i Kyrkslätts centrum och i Veikkola.

Vi erbjuder mentalvårdstjänster för kommuninvånare över 23 år. Våra verksamhetsställen ligger i Kyrkslätts centrum och i Veikkola.

Med anledning av corona viruset har vi tillsvidare i mentalvårdstjänsternas mottagningsverksamhet specialarrangemang. Du kan kontakta oss via Ta Kontakt -blanketten eller per telefon:

Måndag–torsdag kl. 12–13 tel. 040 5354919

Tidsbeställningstelefonen är inte i bruk 28.–31.12.2020.

Med anledning av coronavirusepidemin föredrar vi att ordna vårdmötena på distans (videomöten eller per telefon). Vid behov är besök på mottagning också möjlig. Utöver detta fungerar Mentalvårdstjänsterna för vuxna normalt och man kan söka sig till tjänsterna genom att ringa, använda Ta kontakt -blanketten eller via remiss gjord av social – och hälsovårdspersonal.     

Information om oro och ångest i samband med corona viruset hittar du också på Mielenterveystalo-sidorna

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/koronavirukseen_liittyva_huolen_ja_epavarmuuden_sietaminen

Vid mentalvårdstjänsterna arbetar tre psykiatriska sjukskötare och en psykolog. Socialhandledarens tjänster är vid behov tillgängliga för klienter inom mentalvårdstjänsterna. 

Man kan söka sig till våra tjänster med låg tröskel genom att själv ta kontakt och hänvisad av en yrkesperson inom social- och hälsovården.

Besöken är avgiftsfria för klienten.

Mentalvårdstjänsterna erbjuder utredningshjälp och stöd i olika livskriser (t.ex. skilsmässa, då man själv eller en nära anhörig insjuknar, bortgång av en nära anhörig) och andra problem som gäller psykisk hälsa. Målet är stödjande av psykisk hälsa och förebyggande av störningar.

Gruppverksamhet

Nyttiga länkar

Social- och krisjouren i Västra Nyland

Halsostationer akutmottagning och jour

Missbrukarvardstjanster

Valfardsstationen for unga

Seniorlinjen

 

Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring - Tjänster för missbrukare och mentalvårdstjänster
rehabilitering / psykisk rehabilitering

Besökadress:

Social- och hälsocentral
Tjänstevägen 1, B-dörr 1. våning

Veikkola hälsostation

Koskisvägen 3

 

Du kan ringa nedanstående nummer 040 5354 919 under telefontiden, må–tor kl. 12–14

Kontakterna behandlas varje vecka.