Mentalvårdstjänster för unga

Mentalvårdstjänster för unga är avsedd för 16-22 år gamla ungdomar och unga vuxna i Kyrkslätt.

Man kan kontakta till våra tjänster i frågor kring exempelvis livskriser, känsloliv, mänskorelationer, rusmedel osv. Den unga själv eller föräldrarna kan vara den som kontaktar oss.

Det behövs ingen läkarremiss för att ta del av tjänsterna som är kostnadsfria. Mentalvårdstjänster för unga erbjuder också konsultation åt yrkespersoner som jobbar med unga och deras familjer.

Man kan anlita mentalvårdstjänster för unga

  • Genom att ringa rådgivningsnumret (tel. 040 7728 124) tisdagar kl 9-10 och torsdagar kl 12-13. Tyvärr tar vi inte emot eller behandlar de begäran att ta kontakt eller ringa upp som lämnats per sms eller på svararen.

  • Via Ta kontakt -knappen

På mentalvårdstjänster för unga jobbar en psykolog och en psykiatrisk sjukskötare. Vi erbjuder mottagning ansikte mot ansikte och på distans (via video/telefon). Mottagning enbart med tidsreservering.  

Övriga tjänster i Kyrkslätt

Familjerådgivningen

Mentalvårdstjänster för vuxna

Missbrukarvårdstjänster

Akutmottagning och jour


Nyttiga webbplatser

Social- och krisjouren i Västra Nyland

Psykporten för unga
I Psykporten för unga hittar du tillförlitlig info, egenvårdsprogramprogram och servicetips kring mentalvård och rusmedel

Psykporten för vuxna
I Psykporten för vuxna hittar du tillförlitlig info, självhjälpsprogram och servicetips kring mentalvård och rusmedel

Psykisk Hälsa Finland (Mieli ry)
Info och övningar samt stöd i olika livssituationer

MLL: telefon och web för barn och unga
Konfidentiellt telefonsamtal med frivillig vuxen på svenska tel. 0800 96 116 må – ons kl. 14 –17 och to kl. 17 – 20

MLL: Ungas web / Mental hälsa
Info om bl.a depression, ångest, självdestruktivitet, ätstörningar och andra frågor kring mental hälsa

Ätstörningsfamiljer i Södra Finland rf.                                                                         Förening som erbjuder olika slags kamratstöd ch rådgivning för ätstörningspatienter och deras närstående.

Netskyddshem
Info om vad göra om det är gräl och våld hemma

Tukinet
Tukinet är ett webbaserat kriscentrum som upprätthålls av föreningar inom mental hälsa

Väestöliitto: Nettivastaanotto nuorille
Konfidentiell rådgivning i frågor kring sexualhälsa och sexuellt missbruk

Väestöliitto: Poikien puhelin
Rådgivning och samtalsstöd i alla frågor kring pojkars liv

Röda Korset: Ungas skyddshus
Huset är avsett för unga och familjer och erbjuder stöd och möjlighet till samtal och vid behov tillfällig övernattning

Flickornas hus
Pojkarnas hus
Stort utbud på verksamhet och konfidentiella grupper för 10 – 28 åringar

Medborgare, De unga
Socialtjänster
tjänster (service) / social service, ungdomar / yngre tonåringar

Adress

Sockenstugustigen 3

02400 Kyrkslätt

Rådgivningstelefon

040 7728 124

Mentalvårdstjänsters rådgivningstelefon är öppen

  • tisdagar kl. 9-10
  • torsdagar kl. 12-13

De inkomna kontakterna behandlas varje vecka.