Mental- och missbrukarvårdstjänsterna informerar om en ny serviceform

21.11.2019 10:27

Kategori: Service Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts mental- och missbrukarvårdstjänster tar i bruk en Ta kontakt -anropsknapp för kommuninvånarna. Syftet med Ta kontakt -anropsknappen är att sänka tröskeln och erbjuda en lätt väg för att söka sig till tjänsterna.

Anropsknappen finns på kommunens mental- och missbrukarvårdstjänsters webbsidor. Man får kontakt med tjänsterna genom att fylla i blanketten och skicka den genom att klicka på knappen i blankettens nedre kant. I blanketten ska man fylla i kontaktuppgifter och behovet av service. Kontakttagningarna behandlas konfidentiellt så fort som möjligt.

Ta kontakt -knappen