Mellersta Kyrkslätt

Stallbacken

Detaljplanens program för deltagande och bedömning (Tero Luomajärvi, Anna Hakamäki)

Idrottsparken i centrum

Detaljplanens program för deltagande och bedömning (Tero Luomajärvi, Anna Hakamäki)

Stationsområdet, 2 skedet

Planen godkänd i kommunfullmäktige 14.5.2018  (ritn. 3325 Tero Luomajärvi)
(Hat inte ännu vunnit laga kraft)

Gesterby detaljplaneändring

De alternativa planutkasten framlagda 25-1. - 26.2.2016. (ritn.3237,3238 Annika Pousi)
Karta alternativ 1
Karta alternativ 2

Delgeneralplan för kommuncentrum, etapp 2

Delgeneralplanens program för deltagande och bedömning (Anniina Lehtonen, Tero Luomajärvi)

Planekonomisk bedömning för delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2 (på finska)

Festberget

Ett nytt planförslag har godkänts av kommunaltekniska nämnden 15.2.2018. Planförslaget publiceras på sidan ”framlagda nu” när det kungjorts framlagt. (ritn. 3302 Mikael Pettersson)

Tollsbacken

Ett nytt planförslag har godkänts av kommunaltekniska nämnden 15.2.2018. Planförslaget publiceras på sidan ”framlagda nu” när det kungjorts framlagt. (ritn. 3299 Anna Hakamäki)