Mellantids- och jultidsinformation om Brita Blombergs förmåner  

14.12.2020 09:18

Kategori: Seniorer

Brita Blomberg från Veikkola testamenterade sin egendom till Kyrkslätts kommun för attanvändas för de äldre i Veikkola så att de får en ”guldkant” på livet, dvs. tjänster somkommunen inte erbjuder. Verksamheten inleddes i oktober 2010.

Till ”BB-gruppen” hör 68 år fyllda Veikkolabor som bor på postnummerområdena 02880 och 02860.

Brita Blombergs planeringsgrupp sammankom 7.12. Då gjorde man BB-förmånerna tydligare.

En del av ändringarna i förmånerna kräver också ytterligare fortsatta utredningar och/eller kan inte genomföras på grund av den rådande situationen, så vi informerar om dem på nästa års sida:

- 2021 Nummela andropstaxis fortsättning utreds. Vi strävar efter att taxin kunde fortsätta då den rådande situationen och serviceproducenten klarnar.

- Motionsförmånerna kommer att bli tydligare. Ytterligare information i januari. Serviceproducenterna har informerats om saken.

Gällande förmåner:

- Fotvårdsförmånen fortsätter så att förmånen fortsättningsvis kan utnyttjas endast för basfotvård, och den penningmässiga BB-rabatten är i fortsättningen avsedd bara för de som har svårt att själv granska skicket på sina fötter och klippa naglarna. I fortsättningen får man rabatt bara i Veikkolan Askel Jalkahoito. De tidigare serviceproducenterna har informerats om saken. Ytterligare information i januari.

- Hjälp till änka/änkling högst 100 €. Ska användas inom ett år. T.ex. städning av skåp och andra hemvårdsuppgifter som makan/maken tidigare skött om. Rätten till förmånen ska först säkerställas av servicehandledaren.

- För tunga gårdsarbeten högst 100 €/år/hushåll. (T.ex. snöarbete, sandning, putsning av rännor, obs. inte för reparationer av byggnaden, även för de som bor i radhus). Bidrag beviljas en person som bor ensam eller ett par där båda är i dåligt skick. Kunderna försäkrar sig först om sin rätt till förmånen av servicehandledaren.

- 100 €/år/hushåll för städning. Rätten till förmånen ska först säkerställas av servicehandledaren.

- Matbiljetter till lunchen i skolan. Folkpensionärer och personer över 65 år kan köpa matbiljetter på Veikkola bibliotek. Maten serveras i Veikkolan koulu kl. 12:30–13:15. Matsedeln finns i Kirkkonummen Sanomat. BB-gruppmedlemmarna får avgiftsfritt ett begränsat antal biljetter till matserveringen i Veikkolan koulu, på hösten 10 st. och på våren 10 st. Beställningar på förhand till servicehandledaren per telefon eller per e-post.

- Ge styrkorna en kvart! Boka en Vahvuusvartti-telefonstund. Under Vahvuusvartti diskuterar du dina styrkor och din livserfarenhet per telefon med BB-servicehandledaren för de äldre. Samtalen är konfidentiella. Reservera din kvart per telefon av Marja Keränen 050 413 7443. Mer information på Ikäopistos webbplats www.ikaopisto.fi (på finska).

- Höftskydd. Kontakta servicehandledaren om du behöver gratis höftskydd. 

Kontaktuppgifter:

Kontrollera om din e-postadress är à jour och om får du de färskaste uppgifterna om förmånerna.

Facebook-sida: https://www.facebook.com/Brita-Blombergin-testamentti-projekti-279040875470720/

Mer information om allt detta ges av servicehandledare Marja Keränen tfn 050 413 7443 på vardagar. Lämna ett meddelande på svararen vid behov.

Servicehandledaren är på semester 18–31.12.2020.

I viktiga och brådskande ärenden som gäller BB-förmåner kan du vara i kontakt med chef för vårdarbete Gun-Lis Wollsten tfn 050-577 47 85.

Seniorlinjen tfn 040-126 99 00 betjänar alla äldre i Kyrkslätts kommun.

""