Medicinsk rehabilitering

Med medicinsk rehabilitering strävar man efter att förbättra och upprätthålla rehabiliteringsklientens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga.

Med rehabilitering försöker man också främja och stöda rehabiliteringsklientens kontroll över sin livssituation och hans/hennes prestationsförmåga i dagliga funktioner.

Kommunen ombesörjer att tjänsterna inom den medicinska rehabiliteringen ordnas till sitt innehåll och till sin omfattning på ett sådant sätt som rehabiliteringsklientens behov förutsätter. Genomförandet av tjänsterna påverkas av de resurser som kommunen anvisar verksamheten. Tjänsterna omfattas av vårdgarantin.

Medicinsk rehabilitering genomförs i rehabiliteringstjänsterna inom serviceområdet för vård och omsorg i Kyrkslätt i huvudsak som tjänster som produceras av egen personal. Man avtalar om när och hur den medicinska rehabiliteringen ska genomföras utgående från behovet och en bedömning och rekommendation av antingen en terapeut eller rehabiliteringsarbetsgrupp. I hälsocentralens lokaler verkar en mångprofessionell rehabiliteringsarbetsgrupp, där husläkaren, terapeuter och rehabiliteringsarbetsgruppens medlemmar tillsammans med klienten och dess anhöriga gör upp en rehabiliteringsplan.

Den medicinska rehabiliteringens kriterier för service beträffande fysioterapi, talterapi, ergoterapi och vård för minskad svullnad har gjorts upp för att klargöra för sakkunniga och rehabiliteringsklienter med vilka kriterier tjänster beviljas och skapas. Rehabiliteringsbesluten är vårdbeslut som man inte kan söka ändring i.

Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring - Rehabilitering
rehabilitering / fysisk rehabilitering

Förfrågningar:

Rehabiliteringssekreterare, rehabiliteringstjänster

puh. 040 126 9298

 

Servicechefen, rehabiliteringstjänster

puh. 050 342 3866