Meddelande till kundfamiljer inom småbarnspedagogiken

05.12.2017 14:40

Kategori: Småbarnspedagogik

Avgifterna för småbarnspedagogiken sjunker

Klientavgifterna för småbarnspedagogiken sjunker fr.o.m. januari 2018. Den 19 september avlät regeringen en proposition till riksdagen om ändring av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Avgifterna för små- och medelinkomsttagare sjunker och syskonrabatten för det andra barnet är framöver 50 procent i stället för nuvarande tio. För alla som berörs av den nämnda reformen görs ett nytt avgiftsbeslut om klientavgift inom småbarnspedagogiken.

Begränsningen av rätten till småbarnspedagogik upphör 1.1.2018

I samband med att Kyrkslätts kommunfullmäktige godkände budgeten 4.12.2017, beslöts att varje barn i Kyrkslätt har rätt till småbarnspedagogiska tjänster på heltid fr.o.m. 1.1.2018. Trots att möjligheten till småbarnspedagogiska tjänster utvidgas, ordnas fortfarande deldags och delveckas tjänster enligt behov. Senast en månad innan behovet av förändringarna i servicetjänsterna bör familjen meddela förändringen till daghemsföreståndaren/familjedagvårdsledaren. Förändringar träder alltid i kraft i början av följande månad.

Servicesedel

Inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätts kommun tas servicesedel till privat daghemsvård i bruk från och med 1.8.2018. Målsättningen för servicesedeln inom småbarnspedagogiken är att förbättra tillgången på tjänster, göra tjänsterna mångsidigare samt att öka familjernas valmöjligheter. Servicesedelns värde bestäms utgående från barnets ålder, vårdtiden, familjens storlek och inkomster. Det som återstår för familjens att betala är skillnaden mellan totalpriset som producenten uppbär för vårdplatsen och servicesedelns värde. Klientavgiften som återstår för familjen att betala, kan högst vara lika stor som den kommunala klientavgiften för småbarnspedagogik.

  

Kyrkslätt 5.12.2017            

 

Margot Flinck

dagvårdschef

varhaiskasvatus