Meddelande till dem som fått en obefogad betalningspåminnelse om en vattenförsörjningsfaktura

04.09.2020 15:01

Kategori: Boende och miljö Vattenförsörjning Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Uppdaterat meddelande 4.9.2020


En del av sommarens vattenförsörjningsfakturor har inte sänts till kunderna, och kunden har därför kunnat få en obefogad betalningspåminnelse.


Vi ber Kyrkslätts vattens kunder vara i kontakt med Sarastia Kuntaperintä, som svarar på frågor och på begäran återbetalar de obefogade påminnelsekostnaderna till kunden.
Kunderna som fått en obefogad betalningspåminnelse kan betala beloppet i den ursprungliga fakturan med uppgifterna i betalningspåminnelsen utan påminnelseavgiften.
Om kunden hunnit betala betalningspåminnelsen i sin helhet kan kunden begära att påminnelseavgiften och förseningsräntan återbetalas av Sarastia Kuntaperintä på följande sätt:
- I webbtjänsten på adressen: https://oma.sarastiaperinta.fi/ (inloggning med egna nätbankskoder)
- Per e-post asta.perinta@sarastia.fi
- Avgiftsfritt som svarsförsändelse till adressen:
   Sarastia Kuntaperintä Oy
   Beteckning 5021107
   00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Kunden ska i sin begäran meddela: kundens namn, ärendenumret i betalningspåminnelsen och kontonumret i IBAN-form. Tyvärr kan man inte lämna kontonummeruppgifter per telefon.Sarastia skickar dessutom per post ett meddelande med direktiv till alla som fått en betalningspåminnelse.

Felen som upptäckts i distributionen av pappersfakturorna har korrigerats och man har vidtagit åtgärder för att förhindra att motsvarande händer igen.

Kyrkslätts vatten beklagar olägenheten som orsakats kunderna.

Vesihuolto