Meddelande om Regionförvaltningsverkets beslut: Översyn av miljötillståndet för tillverkningen av vegetabilisk olja och proteinbricketter, Kyrkslätt

17.11.2021 10:35

Kategori: Kungörelse

Meddelande

Beslut enligt miljöskyddslagen 

Sökande       Avena Kantvik Oy 

Dnr               ESAVI/6619/2021 

Beslutsnr     344/2021 

Ärende         Översyn av miljötillståndet för tillverkningen av vegetabilisk olja och proteinbricketter, Kyrkslätt 

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 17.11.–27.12.2021 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.