Meddelande om NTM-centralen i Nyland kungörelse: Vägplan över ombyggnad av landsväg 110 Nupurbölevägen vid Björnängsvägens anslutning samt mellan Brobackavägen och Kolmirantavägen i Esbo och Kyrkslätt Närings-,

18.01.2023 07:39

Kategori: Kungörelse

Meddelande om NTM-centralen i Nyland kungörelse

Vägplan över ombyggnad av landsväg 110 Nupurbölevägen vid Björnängsvägens anslutning samt mellan Brobackavägen och Kolmirantavägen i Esbo och Kyrkslätt Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland publicerar på sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna om trafiksystem och landsvägar (503/2005) samt enligt förvaltningslagen 62 a §, som berör godkännande av vägplanen i rubriken. NTM-centralen i Nyland offentliggör ärendet genom en offentlig kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats samt genom att publicera kungörelsen i flera lokala tidningar.


Kungörelsen är publicerad på informationsnätet på NTM-centralens (i Nyland) webbplats www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset 18.1.2023.
Kungörelsen finns till påseende 18.1. – 24.2.2023.


Ytterligare information fås av:
NTM-centralen i Nyland, Mari Ahonen,
tfn. 0295 021 265, e-post mari.ahonen@ely-keskus.fi