Meddelande om kungörelse: Tillståndsansökan enligt vattenlagen, Kvarhållande av banker och utfyllnad av vattenområde i Bastvikfjärden, Kyrkslätt

30.03.2021 10:54

Kategori: Kungörelse

Meddelande om kungörelse

Tillståndsansökan enligt vattenlagen

 

Sökanden    Itkonen Maria och Häkkinen Jussi

 

Dnr               ESAVI/2694/2021

 

Ärende         Kvarhållande av banker och utfyllnad av vattenområde i Bastvikfjärden, Kyrkslätt

 

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 30.3–6.5.2021på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.