Meddelande om kungörelse: Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen, Ändring av verksamheten vid hanteringsanläggningen för bioavfall vid Kä-ringmossen och översyn av miljötillståndet, Esbo

30.08.2023 14:38

Kategori: Kungörelse

 Meddelande om kungörelse

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen

Sökande

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM

Ärende

Ändring av verksamheten vid hanteringsanläggningen för bioavfall vid Käringmossen och översyn av miljötillståndet, Esbo. Ett av Vasa förvaltningsdomstol återförvisat ärende.

Dnr

ESAVI/46646/2022

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 30.8.-6.10.2023 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

Postadress: PB 1, 13035 AVI

Telefonväxel: 0295 016 000

ymparistoluvat.etela@avi.fi | www.rfv.fi