Meddelande om kungörelse: Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen, Ändrande av miljötillståndet för Käringmossens hanteringsanläggning för bioavfall och tillstånd för inledande av verksamheten, Esbo

31.08.2023 09:51

Kategori: Kungörelse

Meddelande 30.8.2023

Meddelande om kungörelse

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen

Sökande

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM

Ärende

Ändrande av miljötillståndet för Käringmossens hanteringsanläggning för bioavfall och tillstånd för inledande av verksamheten, Esbo

Dnr

ESAVI/5710/2023

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 30.8.-6.10.2023 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.