Meddelande om kungörelse: Tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar, muddring av Båtvikens farled

22.06.2022 11:52

Kategori: Kungörelse

Meddelande om kungörelse


Wasa Dredging Oy Ltd har 14.4.2022 gjort en anmälan till NTM-centralen i Nyland om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar i enlighet med 118 § i miljöskyddslagen. Anmälan kompletterades 10.5.2022.

NTM-centralen i Nyland har 22.6.2022 med anledning av anmälan meddelat ett beslut. Ärendets diarienummer är UUDELY/5218/2022.

Beslutet till Wasa Dredging Oy Ltd gäller muddring av Båtvikens farled 1.6.-31.10.2022 inom Kyrkslätt och Sjundeå kommuner.

Kungörelsen och beslutet till påseende
NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om beslutet ovan genom en offentlig kungörelse. Kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga under perioden 22.6.–29.7.2022 på NTM-centralens webbplats på www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa.

Beslutet är också till påseende miljö.fi (www.ymparisto.fi/ysl/paatokset/uusimaa).

Länken till kungörelsen
Wasa Dredging Oy Ltd, Kungörelse 22.6.–29.7.2022,  Muddring av Båtvikens farled 1.6.-31.10.2022, Kyrkslätt och Sjundeå (pdf)

Länken till beslutet
Wasa Dredging Oy Ltd, Beslut (på finska),  Muddring av Båtvikens farled 1.6.-31.10.2022, Kyrkslätt och Sjundeå (pdf)